16 marca 2023 roku, w Filii UJK w Piotrkowie Tryb. odbyła się I edycja konkursu medycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Naszą szkołę reprezentowali: Nadia Krawczyk, Michał Terka, Patryk Gajda, Patryk Pach, Ksawery Patryarcha, Adam Chrapek, Bartosz Mierzejewski.

Konkurs składał się z części teoretycznej i praktycznej, a jego celem było promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy,  pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń życia i zdrowia oraz zapoznanie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie przywracania funkcji oddechowej i krążeniowej u niemowląt, dzieci i dorosłych.  W zmaganiach uczestniczyło 19 drużyn ze szkół powiatu piotrkowskiego, bełchatowskiego i tomaszowskiego.

Nasi uczniowie wykazali się dużą znajomością tematyki z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zajęli VI i XIII miejsce w klasyfikacji końcowej.

” WIEM, POTRAFIĘ , RATUJĘ”