Prosimy o pilne uruchomienie poczty w domenie @zsckpbujny.pl (zgodnie z otrzymanymi danymi do logowania) i zapoznanie się z platformą GSuite. Proszę zwrócić szczególną uwagę na pocztę e-mail, Meet i Kalendarz zawarte w pakiecie.

Aktualizacja- 19.10.2020 r.

Regulamin prowadzenia kształcenia na odległość w ZS CKZ w Bujnach

Drodzy Uczniowie i Rodzice ZS CKZ w Bujnach,

przechodzimy od dnia dzisiejszego na naukę zdalną. Zasady jej funkcjonowania zawiera poniższy regulamin. Proszę o szczegółowe zapoznanie się z nim oraz wypełnienie w TRYBIE PILNYM załącznika nr 1 do regulaminu oraz odesłania skanu podpisanego dokumentu do wychowawcy danej klasy. Ostateczny termin upływa 22.10.2020. Życzymy młodzieży zaangażowania i wykorzystania tego czasu w sposób produktywny, a  Państwu wytrwałości i cierpliwości podczas trwania nauki zdalnej.
Dyrekcja ZS CKZ w BUJNACH

Regulamin użyczania laptopów,modemów w ZS CKZ w Bujnach
Nauczanie zdalne- załącznik RODO / załącznik nr 1

 Dobre-praktyki-pomagające-zachować-bezpieczeństwo-danych-podczas-lekcji-online