XL Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS

W tym roku przypadła 40. rocznica zorganizowania Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS, jednej z najstarszych imprez ogólnopolskich w Zrzeszeniu LZS. Nie mogło więc zabraknąć na olimpiadzie uczniów naszej szkoły, gdyż od ponad 15 lat, corocznie biorą w niej udział.
Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o Unii Europejskiej, walorach krajoznawczych Polski, historii i walorach turystyczno-krajoznawczych krajów Europy oraz znajomością polskiego sportu. Kolejnym etapem konkursu był udział w licznych konkurencjach sportowo – rekreacyjnych.
W dniach 9 – 12.11.23r. do stolicy Tatr przyjechali uczestnicy z 10 województw. Ola Sieroń, Jagoda Kwiecień, Klaudia Wójcik i Piotr Wojciechowski- uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, reprezentowali gminę Wola Krzysztoporska i powiat piotrkowski. Weszli również w skład licznej reprezentacji województwa łódzkiego, przyczyniając się do zdobycia przez nią IV miejsca w Polsce w klasyfikacji wojewódzkiej.

Bujny na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS pn. „POLSKA – CZECHY – UNIA EUROPEJSKA”

Finał Olimpiady odbył się w dniach 4 – 6 listopada 2022 r. w Zakopanem.

Celem imprezy było m.in. zwiększenie zainteresowania młodzieży systematycznym uczestnictwem w różnego rodzaju formach aktywności fizycznej, wyrabianie regularnego nawyku aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką kwalifikowaną, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych oraz dorobku kulturowego Czech i Polski oraz upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej.

Tematem przewodnim Olimpiady były „Polska – Czechy – Unia Europejska”. W olimpiadzie wzięli udział przedstawiciele powiatów z 10 województw – łącznie 150 osób.

Na finał składały się eliminacje pisemne w formie testu zawierającego 60 pytań z zakresu wiedzy: o Polsce i Karpatach, Czechach, Unii Europejskiej, historii sportu polskiego i eliminacje sportowe w 6 konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Lena Szulc i Karolina Wieczorek reprezentowały Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, gminę Wola Krzysztoporska oraz powiat piotrkowski. Wchodząc w skład licznej reprezentacji województwa łódzkiego przyczyniły się do zdobycia przez nią III miejsca w Polsce w klasyfikacji wojewódzkiej.

Finał Centralny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Krajoznawczo – Turystycznej

W dniach 5 – 7.11.2021r. odbył się Finał Centralny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Krajoznawczo – Turystycznej w Zakopanem. Uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach: Natalia Wieczorek, Karolina Wieczorek, Lena Szulc i Małgorzata Turniak reprezentowały szkołę, Gminę Wola Krzysztoporska oraz Powiat Piotrkowski. Wchodziły również w skład dużej reprezentacji województwa łódzkiego, z którą zdobyły I miejsce w Polsce. Dziewczyny wzięły udział w marszu na orientację oraz w konkursie wiedzy na temat: „Polska – Słowenia – Unia Europejska”.

Finał Centralny XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS

W dniach 8-10 listopada w Zakopanem odbył się Finał Centralny XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS pn. „Polska — Finlandia — Unia Europejska” pod honorowym patronatem Ambasady Finlandii. Celem imprezy było rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką kwalifikowaną, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki górskiej, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych oraz dorobku kulturowego Finlandii, upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, propagowanie rozwijania turystycznej współpracy międzynarodowej.
W olimpiadzie wzięli udział przedstawiciele 29 powiatów z 10 województw – łącznie 150 osób.

XXXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej LZS

ZakopaneUczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach wzięli udział w XXXV Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej LZS pod nazwą „Polska – Austria – Unia Europejska” w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski i stulecia powstania Republiki Austrii pod honorowym patronatem Ambasady Austrii. Zlot odbył się w dniach 9 – 11.11.2018r. w Zakopanem. Rywalizacja obejmowała eliminacje teoretyczne i praktyczne. W części teoretycznej uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu topografii, walorów krajoznawczych Polski i Karpat, historii i walorów turystyczno – krajoznawczych Austrii. W teście znajdował się również zestaw pytań dotyczących Unii Europejskiej oraz 100 -lecia niepodległości Polski.
Część praktyczna to marsz na orientację na terenie Zakopanego, którego trasa wyniosła ok 10km. Uczestnicy otrzymali karty startowe z opisem 6 punktów, które musieli rozpoznać i dojść do nich pieszo w określonym czasie. Na zakończenie drużyna musiała wykonać dokumentację trasy marszu i w tej konkurencji reprezentanci Bujen zajęli I miejsce.
Drużyna województwa łódzkiego, w skład której weszli uczniowie ZS CKP w Bujnach: Monika Tasarz, Milena Tasarz, Mateusz Stempień i Patryk Jankowski zajęła II miejsce. Do olimpiady przystąpiły drużyny z 9 województw. Drużynę przygotowała Jolanta Kordowiak – nauczyciel wychowania fizycznego.[envira-gallery id="6679"]