Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 10.06.2022r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach odbyło się ślubowanie klas pierwszych połączone z Dniem Patrona Szkoły. Swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli goście:
Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego – Dariusz Magacz Kierownik Wydziału Edukacji – Małgorzata Zawisza Kierownik Wydziału Rozwoju Projektów i Funduszy Zewnętrznych – Marcin Strumiłło I Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim – młodszy inspektor Rafał Rękawiecki Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Mazowieckim – por. Przemysław Stemplewski Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Wiernicka.
Młodzież złożyła uroczyste ślubowanie. Dyrektor Szkoły podkreśliła symbolikę Sztandaru i cztery narożniki wskazujące na cztery wartości – Edukację, – Wychowanie, – Mądrość, – Świętość. Mamy nadzieję, że słowa ślubowania młodzież głęboko wzięła sobie do serc i będzie je realizować w czasie swojej edukacji w naszej szkole. Przypomniano również sylwetkę Patrona Szkoły Wincentego Witosa. Dyrekcja wraz z reprezentacją młodzieży złożyła kwiaty pod pamiątkową tablicą. Został posadzony dąb, co jest już od kilku lat tradycją w szkole, w specjalnie przygotowanym na ten cel miejscu. Drzewko zostało opatrzone tabliczką, na której widnieje motto:
„ Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
Gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”
L. Pasteur
Niech dzień ślubowania stanie się okazją do refleksji nad sobą. Do zadania sobie kilku fundamentalnych pytań: Kim jestem? Co dla mnie jest ważne? Do czego dążę? Jakie miejsce
w moim życiu zajmuje ta Szkoła?
Dyrekcja i Wychowawcy klas pierwszych składają serdeczne podziękowania Rodzicom
i Gościom ta licznie przybyłym na tę uroczystość. Z całego serca dziękujemy za okazaną pomoc
w przygotowaniu tego wyjątkowego wydarzenia.

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 18. czerwca 2021 roku w Zespole Szkół CKZ im. Wincentego Witosa w Bujnach odbyła się uroczystość Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych, a także uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół CKZ w Bujnach, a Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie, które to ceremonie ze względów pandemicznych nie mogły odbyć się wcześniej.
Dyrektor ZS w Bujnach, Pani Anetta Mielczarek, rozpoczęła uroczystość od powitania uczniów klas pierwszych: liceum ogólnokształcącego: klasy oddziału przygotowania wojskowego, klasy policyjnej oraz klas technikum weterynaryjnego, technikum leśnego oraz szkoły branżowej I stopnia o specjalności: operator obrabiarek skrawających.
Szczególnie serdecznie powitała gości przybyłych na tę uroczystość, w osobach:

1. Pana Ireneusza Czerwińskiego – przedstawiciela Starostwa Powiatowego
2. Płk Krzysztofa Jewgiejuka – Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych
3. Cz.p.o. kpt. Wojciecha Szczepańskiego – Zastępcy Komendanta Uzupełnień
w Tomaszowie Mazowieckim, Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego
i Administrowania Rezerwami
4. Majora Roberta Wiernickiego – Zastępcy Dowódcy 25. Batalionu Logistycznego Ziemi Tomaszowskiej
5. Mł. inspektora Rafała Rękawieckiego – Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Piotrkowie Tryb.
6. Asp. sztab. Sylwestra Nieśmiałka – Naczelnika Wydziału Prewencji w Piotrkowie Tryb.
7. Asp. Izabelę Gajewską – Rzeczniczkę KMP w Piotrkowie Tryb.
8. Mł. choroż. Bartłomieja Tkacza- przedstawiciela 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej
9. Pana Dariusza Norberta Wata- Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o. o., które jest właścicielem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie
10. Pana Mariusza Półbrata- Kierownika Schroniska dla bezdomnych zwierząt
11. Pana Jarosława Kusiaka- Przewodniczącego Rady Rodziców ZS CKZ w Bujnach
12. Dr nauk prawnych Macieja Kujawińskiego- Przewodniczącego Konwentu Seniora byłych członków Rad Rodziców
13. Sierż. Związku Strzeleckiego Łukasza Przybyła- Dowódcy Jednostki Strzelec nr 1031 im. Obrońców Lwowa w Piotrkowie Trybunalskim

Pani Dyrektor równie miło przywitała całą społeczność szkolną, rodziców oraz przyjaciół szkoły.
Uczniowie klas pierwszych tego dnia oficjalnie dołączyli do grona uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, której patronem jest Wincenty Witos, jeden z najbardziej zasłużonych działaczy politycznych odradzającej się Polski. Człowiek, który nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Dyrektor szkoły, Anetta Mielczarek wraz z delegacją uczniów klas pierwszych złożyła kwiaty pod pamiątkową tablicą upamiętniającą Patrona szkoły.