Dnia 10.06.2022r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach odbyło się ślubowanie klas pierwszych połączone z Dniem Patrona Szkoły. Swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli goście:
Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego – Dariusz Magacz Kierownik Wydziału Edukacji – Małgorzata Zawisza Kierownik Wydziału Rozwoju Projektów i Funduszy Zewnętrznych – Marcin Strumiłło I Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim – młodszy inspektor Rafał Rękawiecki Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Mazowieckim – por. Przemysław Stemplewski Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Wiernicka.
Młodzież złożyła uroczyste ślubowanie. Dyrektor Szkoły podkreśliła symbolikę Sztandaru i cztery narożniki wskazujące na cztery wartości – Edukację, – Wychowanie, – Mądrość, – Świętość. Mamy nadzieję, że słowa ślubowania młodzież głęboko wzięła sobie do serc i będzie je realizować w czasie swojej edukacji w naszej szkole. Przypomniano również sylwetkę Patrona Szkoły Wincentego Witosa. Dyrekcja wraz z reprezentacją młodzieży złożyła kwiaty pod pamiątkową tablicą. Został posadzony dąb, co jest już od kilku lat tradycją w szkole, w specjalnie przygotowanym na ten cel miejscu. Drzewko zostało opatrzone tabliczką, na której widnieje motto:
„ Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
Gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”
L. Pasteur
Niech dzień ślubowania stanie się okazją do refleksji nad sobą. Do zadania sobie kilku fundamentalnych pytań: Kim jestem? Co dla mnie jest ważne? Do czego dążę? Jakie miejsce
w moim życiu zajmuje ta Szkoła?
Dyrekcja i Wychowawcy klas pierwszych składają serdeczne podziękowania Rodzicom
i Gościom ta licznie przybyłym na tę uroczystość. Z całego serca dziękujemy za okazaną pomoc
w przygotowaniu tego wyjątkowego wydarzenia.

Ślubowanie klas pierwszych