stypendium 2016Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała wręczył akty potwierdzające przyznanie stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży powiatowych placówek oświatowych. Wśród laureatów znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach: Łukasz Janiszewski (kl. III LOP), Nina Kobalczyk (kl. IV Technikum Weterynaryjnego), Katarzyna Kozłowska (kl. III Technikum Leśnego), Martyna Płaczek (kl. III LOW), Ilona Świątek (kl. II LOP), Paulina Zaręba (kl. III Technikum Weterynaryjnego). Uczniowie, w minionym roku szkolnym, uzyskali średnią ocen powyżej 4,0 a dodatkowo uczestniczyli w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz osiągali sukcesy sportowe. Podczas uroczystości, z rąk starosty i Wicestarosty Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka, podziękowania i nagrody za całoroczną pracą odebrali pan Dyrektor Sławomir Piętakiewicz oraz pani Jolanta Kordowiak. Ponadto powodem do dumy są również osiągnięcia edukacyjne: Sandry Miedzińskiej (kl. II LOP) i Barbary Turoboś (kl. III Technikum Rolniczego), które za najwyższą średnią (odpowiednio do typu szkoły) otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

Najlepsi nagrodzeni