Światełko pamięciReprezentacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach z klasy I LOP: Filip Sencio i Milena Tasarz wraz z dyrektorem szkoły Sławomirem Piętakiewiczem uporządkowali nagrobek gen. Henryka Wardęskiego – zastępcy komendanta policji państwowej w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Szkoła z racji prowadzenia klas mundurowych sprawuje opiekę nad tymże grobem. Zbliża się Święto Zmarłych, więc przedstawiciele naszej szkoły nie mogli również zapomnieć o patronie szkoły Wincentym Witosie. Zadbali o czystość również przy jego pomniku oraz zapalili światełko pamięci. Akcja realizowana jest co roku, ale pamięć pozostaje na zawsze. Więcej w galerii…

Światełko pamięci…