Klasa policyjna
Klasa wojskowa
Klasa ratowniczo-medyczna
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dla kandydatów do pracy w policjiDla kandydatów na żołnierzy zawodowychKlasa o profilu medycznym

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na przystąpienie do egzaminu maturalnego. Są przygotowani do kontynuowania nauki na studiach wyższych lub do podejmowania pracy zawodowej. Ich cechy osobowe wzbogacone są m.in. o odporność psychiczną, dyscyplinę wewnętrzną, samodzielność i systematyczność. Nauka trwa trzy lata.

Podczas rekrutacji uwzględniane są przedmioty: język polski, język obcy, matematyka.

W liceum realizowana jest również innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji policyjnej i elementów samoobrony i technik interwencyjnych.

Zajęcia programowe obejmują m.in.:

  • trening walk obronnych, musztrę ogólną i policyjną
  • ćwiczenia na torach sprawnościowych
  • znajomość broni i środków przymusu bezpośredniego
  • teorię strzelania i strzelanie
  • elementy podstawy prawa karnego
  • znajomość sprzętu, w który wyposażona jest policja
  • regulaminy i procedury czynności służbowych
  • techniki kryminalistyczne, bezpieczeństwo publiczne.

Szkoła współpracuje z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Tryb. Odbywają się spotkania i szkolenia z funkcjonariuszami policji. Po pierwszym roku kształcenia jest organizowany dla uczniów dwutygodniowy obóz szkoleniowy. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka, geografia, informatyka.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na przystąpienie do egzaminu maturalnego. Są przygotowani do kontynuowania nauki na studiach wyższych lub do pracy zawodowej. Ich cechy osobowe wzbogacone są m.in. o odporność psychiczną oraz dyscyplinę wewnętrzną, samodzielność i systematyczność.

Podczas rekrutacji uwzględniane są wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz przedmioty: język polski, język obcy, matematyka.

W liceum realizowana jest również innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji wojskowej i elementów samoobrony i technik interwencyjnych.

Zajęcia programowe obejmują m.in.:

znajomość Sił Zbrojnych

znajomość zagadnień dotyczących działań wojennych na przestrzeni dziejów

musztrę ogólną i wojskową

ćwiczenia na torach sprawnościowych

treningi walk wręcz, znajomość broni i sprzętu wojskowego

ćwiczenia z odzieżą ochronną, szkolenie medyczne i inne

zasady prac minerskich

regulaminy wojskowe

taktyka wojskowa

elementy prawa ogólnego i inne.

Organizowane są wyjazdy do jednostek wojskowych w celu bezpośredniego poznania pracy i obowiązków związanych z służbą wojskową oraz zapoznanie się z osprzętem wojskowym.Po pierwszym roku kształcenia organizowany jest dla uczniów dwutygodniowy obóz szkoleniowy.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Kierunki LO