Regulaminy rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. W. Witosa w Bujnach na rok szkolny 2019/2020. Pliki w formacie *pdf.


Regulamin rekrutacji do klas pierwszych dla absolwentów gimnazjów | Wielkość pliku: 139,3 KB | Ilość pobrań: 168 |

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych | Wielkość pliku: 138,8 KB | Ilość pobrań: 198 |


Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 41/2019. Plik w formacie *pdf
Zarządzenie nr 41/2019 | | Wielkość pliku: 825,7 KB | Ilość pobrań: 56 |

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych