LINKI DO DEKLARACJI MATURALNYCH
TECHNIKUM
https://deklaracja.edu.pl/101010-0131W
LICEUM
https://deklaracja.edu.pl/101010-01130
Instrukcja wypełniania i dostarczania deklaracji dostępna na podanych linkach.
Kody klas:
LICEUM
A – liceum klasa policyjna
B – liceum klasa wojskowa
C – liceum absolwenci z poprzednich lat
TECHNIKUM
A – technik leśnik
B – technik rolnik
C – technik weterynarii
D – technikum absolwenci z poprzednich lat
Terminy składania deklaracji:
Uczniowie kończący szkołę w roku 2018 do 30.09.2017
Absolwenci z ubiegłych lat do 07.02.2018

Linki do deklaracji maturalnych