Już od ponad 10 lat Ogólnopolski Tydzień Kariery – przedsięwzięcie zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej – propaguje na obszarze całego kraju różnorodne działania na rzecz rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Każdej edycji OTK towarzyszy myśl przewodnia związana z planowaniem kariery zawodowej, edukacji i pracy, zaś adresatami i docelowymi odbiorcami są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w tym zakresie, a w szczególności młodzież szkolna.
Tegoroczna edycja, odbywająca się w dniach 21-27 października 2019 r., pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie…” umożliwiła zrealizowanie cyklu spotkań uczniów klas maturalnych i pierwszych Zespołu Szkół CKZ w Bujnach z doradcą zawodowym – pracownikiem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.
Uczestnicy mogli zastanowić się nad wybraną drogą zawodową i zweryfikować własne pomysły dotyczące wybranych kierunków kształcenia. Doradca zawodowy podkreślała, że decyzje podejmowane przez młodych ludzi powinny być poparte nie tylko znajomością własnych uzdolnień i preferencji, ale także wiedzą na temat rynku pracy oraz zawodów, jakie będą poszukiwane w perspektywie tej najbliższej, jak i dalszej – kilkuletniej.
Koordynator: Agnieszka Sajkowska- doradca zawodowy

Ogólnopolski Tydzień Kariery