28 maja 2021r. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach odbyła się uroczystość szkolna w czasie której Dyrektor Szkoły Anetta Mielczarek podpisała porozumienie o współpracy w zakresie realizacji zajęć w Oddziale Przygotowania Wojskowego. Porozumienie zawarte zostało ze Związkiem Strzeleckim ,, Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego – Jednostka Strzelecka nr 1031 im. Obrońców Lwowa w Piotrkowie Tryb. Z ramienia jednostki porozumienie podpisał Dowódca Sierżant Związku Strzeleckiego Łukasz Przybył. To już kolejne porozumienie wspierające działania i realizację programu w Oddziale Przygotowania Wojskowego mające na celu pogłębianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, taktyki, zachowaniu w sytuacji zagrożenia czy prowadzeniu walki na współczesnym polu bitwy.

Porozumienie ze Związkiem Strzeleckim ,,Strzelec”