„Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę”.
Benjamin Franklin

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Po wakacjach, w murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, znów zagościł gwar. W tym roku rzeszę uczniów poszerzyły klasy: I LOP, I OPW, I TL, I TW , I TR i I SBO.
Zabierając głos, Dyrektor Szkoły- Mirosława Kaczmarek- Michalak, powitała zaproszonych na tę uroczystość gości: Wicestarostę Powiatu Piotrkowskiego – Pana Dariusza Magacza, Kierownika Wydziału Edukacji – Panią Małgorzatę Zawiszę, Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim – inspektora Rafała Rękawieckiego, starszą aspirant Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim – Panią Izabelę Gajewską, Zastępcę Dowódcy 25 Batalionu Logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim – majora Roberta Wiernickiego, starszego chorążego sztabowego 25 Batalionu Logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim – Pana Zdzisława Bartniaka, Dowódcę 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej- pułkownika Pawła Wiktorowicza, porucznika Przemysława Stemplewskiego z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim, Dowódcę Jednostki Strzeleckiej 1031 Piotrków Trybunalski – starszego sierżanta związku strzeleckiego Łukasza Przybyła, drużynowego związku strzeleckiego Jednostki Strzeleckiej 1031 Piotrków Trybunalski – Michała Dybała, Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków – Pana Waldemara Pązika, Kierownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt -Pana Mariusz Półbrata; technika weterynarii- pracownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt – Pana Łukasza Mielczarka , Grono Pedagogiczne, Rodziców, Pracowników Administracji i Obsługi oraz wszystkich uczniów w naszej szkoły. Odczytane zostały przez majora Roberta Wiernickiego listy od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka – jeden skierowany do kadetów klas mundurowych, drugi do wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły. Pani Dyrektor odczytała list od Ministra Edukacji Narodowej i Nauki Przemysława Czarnka.
Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022 uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.

Naukę zacząć czas!!!