5 września 1939r. na terenie Gór Borowskich, doszło do jednej z najkrwawszych walk kampanii wrześniowej. Najcięższa bitwa miała miejsce 5 września . Obrona, w której wzięli udział legioniści piechoty generała Ludwika Czyżewskiego została nazwana „Piotrkowskimi Termopilami”.
Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach uczcili pamięć Poległych i ich bohaterską walkę uczestnicząc w uroczystości organizowanej corocznie na Górze Borowskiej.
Ceremonia rozpoczęła się od uroczystego meldunku wojskowego, w którym w intencji Poległych odprawiono mszę świętą polową. Pamięć Obrońców uczczono też Apelem Poległych i salwą honorową.
Delegacja szkoły wraz z Dyrektor Mirosławą Kaczmarek- Michalak złożyła kwiaty pod pamiątkowym pomnikiem Obrońców Gór Borowskich.
Opiekę nad młodzieżą w tym dniu sprawowali: Jolanta Kordowiak i Tomasz Woźniak

Cześć i chwała bohaterom