XIII Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach odbyły się seminaria dla uczniów różnych klas. Prowadziła je Ewa Mrozińska – doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się co to jest kariera zawodowa oraz w jaki sposób ją planować. Poznali pojęcia składające się na kompetencje pracowników, czyli umiejętności, wiedza i doświadczenie. Pani doradca zapoznała maturzystów z trendami na rynku pracy w 2021 roku oraz z zawodami przyszłości – rankingiem 2025 – 2030.
Młodzież uważnie słuchała, chętnie rozmawiała z Panią prowadzącą, zadawała często pytania. Byli również zainteresowani podobnymi spotkaniami w przyszłości.
Pragnę podziękować za udział i na koniec zacytować:
„Praca jest nieustanną przygodą, jeśli tylko potrafi się w niej dostrzec nowe wyzwania” – Wisława Szymborska

XIII Ogólnopolski Tydzień Kariery