W ramach zajęć praktycznych uczniowie klasy III TR i I TR zagospodarowali teren przed głównym budynkiem szkoły. Dbałość o środowisko to temat zajęć praktycznych w bloku produkcja roślinna. W ramach tematu uczniowie przygotowali teren pod nowe nasadzenia. Część prac została wykonana przy pomocy maszyn, którymi dysponuje szkoła. Natomiast nasadzenia zostały wykonane zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem.

Projekt został zrealizowany dzięki sponsorowi roślin Panu Robertowi Janeckiemu za co serdecznie dziękujemy.

Helena B. Misztela

Dbałość o środowisko