W dniu 22.06.2022 r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach odbyły się zajęcia praktyczne ze szkolenia ogólnego wojskowego prowadzonego przez instruktorów 9. Łódzkiej Brygady Terytorialnej. Kadeci byli szkoleni z zakresu musztry, postaw strzeleckich, szyków marszowych, zadań w sekcji lekkiej piechoty 12 osobowej rozszerzonej oraz formy ochrony własnej.

Szkolenie ogólne wojskowe dla kadetów Oddziałów Przygotowania Wojskowego