14 listopada 2023r. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach odbyło się spotkanie uczniów klas mundurowych i technikum z młodszym inspektorem Rafałem Mrozowskim Naczelnikiem Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na temat rekrutacji do Policji w ramach programu Zostań Łódzkim Policjantem.

Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Doboru KWP w Łodzi