Międzynarodowy Dzień Tolerancji ogłoszony w Deklaracji Zasad Tolerancji UNESCO, obchodzony jest corocznie 16 listopada. Kwestia tolerancji jest obecnie w centrum uwagi na całym świecie. Uczniowie naszej szkoły podali własne przykłady pojęcia „Tolerancja”, a  także ubrani na niebiesko, jako symbol tolerancji zrobili wspólne zdjęcie.

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji