W dniu 12 czerwca uczniowie klas technikum Zespołu Szkół CKZ w Bujnach uczestniczyli w demonstracji na temat produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe. W ramach projektu zorganizowanego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego uczniowie mieli możliwość zwiedzić trzy obiekty: Obiekt A – Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Sulejowie, zobaczyć doświadczalne pola upraw między innymi soi i łubinu oraz wysłuchać prelekcji Pana dr inż. Przemysława Majchrowskiego. Obiekt B – gospodarstwo rolne w Psarach Starych gdzie podziwiali pole uprawne soi oraz sposób przetwarzania jej na paszę dla zwierząt. Obiekt C – Zakład Przetwórstwa Pasz w Dębowej Górze. Uczniowie poznali tam technologię obróbki soi, dystrybucję i funkcjonowanie zakładu.

Wycieczka edukacyjna