Strzeleckie Szkolenie klas mundurowych

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, klasy IV liceum ogólnokształcącego policyjne i wojskowe oraz kadeci klasy III Oddziału Przygotowania Wojskowego pod okiem profesjonalnego instruktora Wiesława Mierzejewskiego wzięły udział w szkoleniu z zakresu składania i rozkładania broni oraz strzelania z KBKS.
Po szkoleniu na uczniów czekała integracja przy ognisku i najprzyjemniejszy moment – pieczenie kiełbasek 🙂
Najlepiej strzelająca młodzież weźmie udział w Międzyszkolnych Zawodach w strzelaniu z KBKS 19.09.2022r w Piotrkowie Trybunalskim. Powodzenia

Szkolenie praktyczne Oddziałów Przygotowania Wojskowego

Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego klasy I i II Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach wzięły udział w szkoleniu praktycznym realizowanym w ramach programu szkoleń dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego w jednostkach patronackich, które pilotuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. W Jednostce Wojskowej, w Nowym Glinniku kadeci w ciągu kilku dni odbyli kilkadziesiąt godzin z różnych bloków tematycznych takich jak: taktyka, zajęcia sprawnościowe, szkolenie medyczne, terenoznawstwo, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie wojskowe, łączność, obrona przed bronią masowego rażenia, szkolenie inżynieryjno – saperskie oraz ochrona i obrona obiektów. W szkoleniu mieli możliwość uczestniczyć również uczniowie klasy III wojskowej.

Eliminacje do VII Finału Centralnego Zlotu Klas Mundurowych

W dniach 10-12.05.2022 na terenach 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku odbyły się zawody sportowo – obronne dla klas wojskowych, będące jednocześnie eliminacjami do VII Finału Centralnego Zlotu Klas Mundurowych. Uczniowie z klas wojskowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach zajęli wysokie X miejsce. Kadeci wystartowali w  następujących konkurencjach:
– marszobieg zespołowy z pętlami taktycznymi (pierwsza pomoc, teren skażony z biegiem w maskach przeciwgazowych, skryte pokonywanie terenu),
–  rzucie granatem na odległość,
– strzelanie z karabinka kbks,
– rozkładanie i składanie broni AKMS,
– dostarczanie amunicji czołgając się,
– ustawianie miny przeciwpancernej,
– wykonanie pojedynczego okopu do strzelania z broni indywidualnej z postawy leżącej.
Organizatorem zawodów sportowo- obronnych było Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Warszawie, które jest patronem Oddziału Przygotowania Wojskowego w Bujnach.

Maturzyści z Bujen z wizytą w Areszcie Śledczym

Dzięki życzliwości funkcjonariuszy służby więziennej uczniowie klasy III policyjnej i wojskowej liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach mieli okazję zaznajomić się z zasadami funkcjonowania Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb. Na początku młodzież została poddana procedurze obowiązującej w areszcie – oddanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, kontrola przy użyciu sprzętu do wykrywania metali, pouczenie o odpowiednim zachowaniu w czasie pobytu.
Młodzież podczas wizyty dowiedziała się jak wygląda pierwsza droga osadzonego „za murem”, jego codzienne prawa i obowiązki. W ramach spotkania uczniowie mogli zobaczyć „spacerniak”, cele osadzonych, celę izolacyjną, bibliotekę, świetlicę, poznali krótką historię obiektu, a także zaznajomili się jak wygląda codzienna praca funkcjonariusza. Zapoznali się z nowoczesnym wyposażeniem, uzbrojeniem, umundurowaniem i środkami ochrony osobistej.
Wiele uwagi poświęcono także na przybliżenie zagadnień praw i obowiązków osadzonych oraz ich zachowaniu w warunkach izolacji. Ponadto przedstawione zostały zasady rekrutacji do służby i warunki pracy funkcjonariusza Służby Więziennej.

Łączy Nas Pamięć

W tym roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej Akcji Żonkile upamiętniającej 79 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Akcji towarzyszyło hasło ” Łączy Nas Pamięć”, które podkreślało siłę wspólnoty i solidarności w obliczu ludzkich dramatów. Żółty żonkil jest symbolem szacunku i zbiorowej pamięci. To najważniejsze wartości, na których budujemy teraźniejszość i narodową tożsamość.
W związku z Akcją Żonkile uczniowie klas liceum o profilu wojskowym i policyjnym wzięli udział w niecodziennej lekcji połączonej z prezentacją multimedialną. Poprowadzili ją historycy z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim – dr Maciej Hubka i mgr Jacek Ziętek.
W pierwszej części spotkania przybliżono aspekt historii regionalnej. Przedstawiono zarys historyczny ludności żydowskiej zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim oraz okoliczności powstania getta w tym mieście – pierwszego na ziemiach polskich . Uczniowie mogli zobaczyć unikalne mapy getta, fotografie oraz materiały archiwalne.
W dalszej części spotkania, zgodnie z tematem przewodnim, omówiono genezę powstania w getcie warszawskim.Dokonano analizy działań zbrojnych, przybliżono postaci organizatorów i przywódców Powstania. Uczniowie mieli okazję poznać działalność organizacji żydowskich i ich współpracę z polską konspiracją. Dokonano podsumowania Powstania pod względem wojskowym i politycznym.

Doskonalili umiejętności strzeleckie

Uczniowie liceum ogólnokształcącego klasy: III policyjna i wojskowa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach odbyli zajęcia praktyczne na strzelnicy przeprowadzone dzięki uprzejmości Pana Wiesława Mierzejewskiego, wiceprezesa Ligii Obrony Kraju w Piotrkowie Tryb. Uczniowie mieli możliwość doskonalenia strzelania z następujących rodzajów broni: CM- 2, TOZ 18, GSG, CZ – P-09 , M-4 oraz kbk Wz – 96 Beryl cal. 5,56 nato.

Oddali hołd nadinspektorowi

We wtorek, 20 grudnia 2021 r. odbyła się skromna uroczystość na Starym Cmentarzu składania hołdu nadinspektorowi Henrykowi Wardęskiemu – zastępcy komendanta Policji Państwowej w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Uczestniczyli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Rafałem Rękawieckim oraz uczniowie klasy III pLOP i pLOW wraz z wicedyrektor Agnieszką Sajkowską. Młodzież, po uprzątnięciu grobu, miała okazję wysłuchać krótkiej historii o zasługach dla Policji zarówno nadinspektora Henryka Wardęskiego, jak również innych znaczących postaci pochodzących z naszego regionu.

W hołdzie dla Niepodległej

W 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół CKZ im. W. Witosa w Bujnach wzięli udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim. Uczniowie klas wojskowych, oddziału przygotowania wojskowego, policyjnych i leśnych oddali hołd bohaterom Niepodległej.
Barwy narodowe, radość i duma z Niepodległej, cześć i chwała Bohaterom były mottem przewodnim uroczystości. Odśpiewano hymn państwowy i pieśni legionowe. Delegacja uczniów wraz z Dyrekcją Szkoły złożyła kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza,a przedstawiciele klas wraz z opiekunami brali udział w uroczystej mszy za Ojczyznę w kościele Ojców Bernardynów.
Nasi uczniowie uczestniczyli także w obchodach Święta Niepodległości wraz z Jednostką Strzelecką, składając uroczyste przyrzeczenie strzeleckie. Była duma i wzruszenie, że hasło ,,Bóg, Honor, Ojczyzna „jest tak bliskie młodemu pokoleniu.
Po części oficjalnej przedstawiciele klas wraz z Dyrekcją Szkoły udali się pod pomnik patrona szkoły Wincentego Witosa i zapalili znicz pamięci, oddając cześć wybitnemu Polakowi, jednemu z Ojców Niepodległości.

82 rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu 01.09.2021 r. przy kwaterze wojennej bohaterów września 1939 roku na cmentarzu w Wolborzu odbyły się uroczystości upamiętniające 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W uroczystościach wzięli również udział uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, którzy wystawili kompanię honorową przy grobie poległych żołnierzy.