Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego klasy I i II Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach wzięły udział w szkoleniu praktycznym realizowanym w ramach programu szkoleń dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego w jednostkach patronackich, które pilotuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. W Jednostce Wojskowej, w Nowym Glinniku kadeci w ciągu kilku dni odbyli kilkadziesiąt godzin z różnych bloków tematycznych takich jak: taktyka, zajęcia sprawnościowe, szkolenie medyczne, terenoznawstwo, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie wojskowe, łączność, obrona przed bronią masowego rażenia, szkolenie inżynieryjno – saperskie oraz ochrona i obrona obiektów. W szkoleniu mieli możliwość uczestniczyć również uczniowie klasy III wojskowej.

Szkolenie praktyczne Oddziałów Przygotowania Wojskowego