Prawo jazdy kategorii T 13.09.2022 r.

Organizacja i przeprowadzenie części praktycznej kursu prawa jazdy kat. T na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach dla 23 kursantów/uczniów


13.09.2022- prawo jazdy kategorii T (6 uczniów)

Organizacja i przeprowadzenie części praktycznej kursu prawa jazdy kat. B na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach dla 6 uczniów.


Ogłoszenia o przetargach