Dyrektor Szkoły
Anetta Mielczarek
Wicedyrektor Szkoły
Dorota Strzemieczna
Dyrekcja