Prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci oraz  „wczasów pod gruszą”.

Wnioski należy składać do p. A. Zelcer osobiście lub pocztą elektroniczną na adres:
agnieszka.zelcer@zsckpbujny.pl
do 20.05.2021r.
Fundusz socjalny