Aktualizacja 10.11.2020 r.


Wniosek o bezzwrotną pomoc finansową
ZS CKZ wnioski ZFŚS
Oświadczenie o dochodach
Zgoda na przetwarzanie danych ZFŚS

Wersje archiwalne


Aktualizacja- 4.05.2020 r.

Załącznik-nr-2-do-regulaminu-ZFŚS- druk do pobrania

Prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci (zorganizowanego lub we własnym zakresie). Wnioski można przesyłać do 15.05.2020 r. na adres e-mail sekretariatu szkoły (sekretariat@zsckpbujny.pl ), pocztą lub do skrzynki podawczej szkoły.


Oświadczenie

Pobierz dokument w formacie pdf
[rozmiar pliku 268,3 KB] [ilość pobrań 273]

Zestaw dokumentów:
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku;
WNIOSEK o dofinansowanie zorganizowanego we własnym zakresie wypoczynku dziecka;
WNIOSEK o przyznanie dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
Wniosek o przyznanie zapomogi;
Wniosek o bezzwrotną pomoc finansową;
WNIOSEK o przyznanie świadczenia ze środków ZFŚS na cele mieszkaniowe;
UMOWA o przyznanie zwrotnej pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe.

Pobierz dokumenty w formacie pdf
[rozmiar pliku 226,8 KB] [ilość pobrań 107]

Fundusz socjalny