Przy kręceniu tego serwisu urabiają się po łokcie 😉 :


  • Maciej Wieczorek— administrator, webmaster Ja tu nawet nie sprzątam
  • Anna Daranowska-Wrzeszcz— redaktor Tytan pracy
  • Katarzyna Mazur— dział internat, koordynacja przepływu informacji Ciągle nowe pomysły
  • Jolanta Kordowiak— dział sportu i turystyki Zapalona turystka
  • Elżbieta Stanikowska– Sekretariat Szkoły- koordynacja przepływu informacji Zawsze pomoże
  • Sławomir Błaszczyk— szkolenie zawodowe i kursy kwalifikacyjne Krótko i na temat
Redakcja serwisu