Na początku roku szkolnego jak zwykle zmiany w składzie Samorządu Szkolnego:

Kacper Kordowiak- przewodniczący (klasa II OPW)
Patryk Pach – zastępca (klasa II TL)
Izabela Wawrzyńczak- skarbnik (klasa II TR)

Opiekun: Jolanta Kordowiak.
Opiekunowie aktywu do sztandaru szkoły: Iwona Gemel i Jolanta Dawidowicz.

Samorząd uczniowski