GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO MGR KATARZYNY LASKOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Poniedziałek, środa, czwartek i piątek 9.00- 13.00
Wtorek 11.00- 15.00
Internat 15.00-16.00

Godziny pracy pedagoga szkolnego