Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach otrzymali Stypendia Starosty Powiatu Piotrkowskiego. Stypendia są przyznane uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce i będą wypłacane do stycznia 2021r. W związku z pandemią Covid-19 i wprowadzeniu nauki zdalnej nie odbyło się tradycyjne spotkanie stypendystów ze Starostą Powiatu Piotrkowskiego.
W zacnym gronie stypendystów znaleźli się:
Adrianna Kluzowska – klasa druga technikum weterynarii,
Wiktor Gawron – klasa trzecia technikum leśne,
Nikola Błasiak – klasa czwarta technikum weterynarii,
Klaudia Flejterska – klasa trzecia liceum ogólnokształcące – klasa wojskowa,
Małgorzata Muskała – klasa druga licem ogólnokształcące – klasa wojskowa,
Michał Zdonek – klasa druga licem ogólnokształcące – klasa policyjna.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszej owocnej pracy.

Stypendia Starosty Powiatu Piotrkowskiego przyznane