Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach już po raz trzeci biorą udział w programie „Zawodowcy w łódzkiem – stypendium dla najzdolniejszych”. Pomyślnie zalogowało się 25 uczniów z technikum, których średnia ocen z przedmiotów zawodowych wynosi powyżej 4,5. Uczniowie zyskują możliwość ubiegania się o stypendium w kwocie 3.000,00 zł. Opieką dydaktyczną  stypendystów obejmą następujący nauczyciele: Bogusława Misztela, Mirosława Kaczmarek – Michalak, Jolanta Dawidowicz, Iwona Gemel, Ewa Dąbrowska, Albert Hodorowicz oraz Hubert Szulc.  Kolejnym etapem ścieżki rozwoju ucznia jest opracowanie wraz ze swoim opiekunem dydaktycznym Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego.
Młodzieży życzymy kolejnych sukcesów zawodowych i zdobycia stypendium.

Zawodowcy w łódzkiem- stypendium dla najzdolniejszych.