Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2020 r. oraz Rozkazu Dziennego Dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z dnia 24 grudnia 2020 r., w dniu 25 stycznia 2021r. zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach, reprezentowanym przez dyrektora Anettę Mielczarek oraz 25. Batalionem Logistycznym Ziemi Tomaszowskiej, który reprezentował dowódca ppłk. Włodzimierz Dąbrowski.

Celem porozumienia jest zrealizowanie programu szkolenia uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych jak również wspólnego działania na rzecz obronności państwa oraz rozwijania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności i miłości za Ojczyznę.

Oddział Przygotowania Wojskowego – podpisanie porozumienia o współpracy.