Informujemy, że nasz uczeń Patryk Wojtala z klasy I LOW zdobył wyróżnienie w konkursie historycznym pt. “Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej – historia pamięci”.

Konkurs był zorganizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb., Koło Naukowe Historyków “KLIO” oraz Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. Krzysztofa Chojniaka, Starosty Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka oraz Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Konkurs był dedykowany uczniom szkół średnich, którzy mieli za zadanie napisać pracę naukową. Wzięli w nim udział uczniowie szkół piotrkowskich, powiatu piotrkowskiego oraz pozostałych powiatów województwa łódzkiego.

Komisja Konkursowa podkreśliła bardzo wysoki, wyrównany poziom nadesłanych prac.

Nie przyznano I, II i III miejsca, lecz trzy równorzędne wyróżnienia, w tym dla ucznia naszej szkoły. Patryka Wojtalę do konkursu przygotowała p. Dorota Szeidl, która sprawowała również opiekę merytoryczną nad pracą.

Serdecznie gratulujemy. Jesteśmy dumni z tego sukcesu!

Wyróżnienie w konkursie historycznym