Kornelia Chmura, uczennica Liceum Ogólnokształcącego klasy drugiej policyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, została wybrana na wicemarszałka Łódzkiej Rady Samorządów Szkół Średnich, organizowanych pod patronatem Pana Grzegorza Schreibera- Marszałka Województwa Łódzkiego. Rada ma na celu integrować działania samorządów szkolnych w zakresie organizacji akcji o charakterze edukacyjnym, społecznym i sportowym, a także umożliwić uczniom wymianę doświadczeń w działalności.
Na pierwszym spotkaniu poza wybraniem prezydium, uczestnicy ustalili, iż pierwszymi decyzjami Łódzkiej Rady Samorządów Szkół Średnich będzie utworzenie zespołów, które będą realizowały wybrane zadania np. Zespół Ds. Promocji i Mediów, a po drugie zorganizowanie turnieju e-sportowego (gamingowego) na terenie całego województwa łódzkiego.

Uczennica Zespołu Szkół CKZ w Bujnach Wicemarszałkiem Łódzkiej Rady Samorządów Szkół Średnich.