Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” realizowany jest w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach.

Projekt oparty jest na 3 etapach działań, które mają zwiększyć szanse zawodowe młodzieży w Powiecie Piotrkowski.
Pierwszym etapem działań jakie podjęliśmy w tym projekcie, było zakupienie nowoczesnego wyposażenia do pracowni leśno– weterynaryjnych, a mianowicie: nowe meble, komputery, tablice interaktywne, mikroskopy, rejestrator leśniczego, trofea, analizator moczu, analizator biochemiczny oraz analizator hematologiczny,  łapa psa do iniekcji, fantom psa, drukarka 3D oraz wiele ciekawej literatury fachowej. Nowoczesny sprzęt analityczno- laboratoryjny zwiększy atrakcyjność zajęć prowadzonych w klasach technikum weterynaryjnym. Zakupione sprzęty wykorzystywane przez leśników takie jak : rejestratory leśniczego oraz drukarka termiczna, które uczniowie będą mogli zabrać w teren uatrakcyjnią każde zajęcia prowadzenie na łonie natury. Natomiast sala nr 15 produkcji zwierzęcej dostała tzn.  nowe życie. Będzie doposażona w nowe meble, 10 stanowisk komputerowych, wiele sprzętu zootechnicznego, nowoczesną tablicę interaktywną. Dodatkowo, każdy komputer będzie miał zainstalowany program  komputerowy do układania i bilansowania dawek żywieniowych, dzięki takiemu rozwiązaniu wprowadzimy przyszłych rolników w nowoczesny świat zarządzania i prowadzenia gospodarstwa.

Zakupione doposażenie poprawi również przyswajanie wiedzy tej praktycznej, która jest kluczowa, aby  nienagannie wykonywać swoje zadania zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Aby efekt był zaskakujący podczas montowania nowoczesnego doposażenie, musieliśmy wyremontować jedną z sal lekcyjnych. Właśnie remont dobiega ku końcowi. Pozostały nam  meble i sprzęty do skręcenia, które stanowią nie lada wyzwanie. Każdego dnia przychodzą paczki z doposażeniem,  a my sukcesywnie własnymi siłami oraz zaangażowaniem  Rodziców z kl II SP (Państwu Rutowicz, Panu Pięta, Panu Dziuba oraz osób którzy wspierali nas przy pracach remontowych) próbujemy skręcać i składać. Ogrom pracy, którą włożyli Rodzice do przygotowania  klasy jest tak duża, że moje słowa uznania nie miałyby końca.

Oczyma mojej wyobraźni jest pięknie i nowocześnie. Tym wszystkim którzy tak mocno nam kibicują z całego serca dziękuję i trzymajcie kciuki do samego końca, ponieważ to nie koniec naszych działań. Jak tylko pandemia troszkę sfolguje bierzemy ostro  się do pracy z organizowaniem szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz za  kurs prawa jazdy kat B.

Poniżej zamieszczam  krótką fotorelację z ostatnich naszych dni prowadzenia remontu.

Sprawozdanie wstępne z obecnych osiągnięć  projektu przedstawiła:

Koordynator  szkolny  projektu Mirosława Kaczmarek – Michalak

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim”