W związku z rozpoczętym remontem oraz zgodnie z przyjętym przez Radę Rodziców sposobu uczestniczenia w pracach remontowych, poprzez dobrowolne wpłaty środków pieniężnych, prosimy o wsparcie tego działania.
Wpłatę prosimy opatrzyć dopiskiem celu- REMONT KLASOPRACOWNI.

Bank PKO BP SA
numer konta 18 1020 3916 0000 0802 0022 1747

Dziękujemy za wpłaty.
Przewodniczący Rady Rodziców Jarosław Kusiak

Remont klasopracowni- ogłoszenie Rady Rodziców