W SZKOLE W BUJNACH PRACA IDZIE W PARZE Z NAUKĄ – PŁATNE STAŻE ZAWODOWE
Ruszyło kolejne zadanie wynikające z projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” realizowane w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im W. Witosa w Bujanch, a mowa o płatnych stażach zawodowych dla uczniów mających na celu doskonalenie umiejętności zawodowych. Nad całością czuwa Koordynator szkolny projektu- Mirosława Kaczmarek – Michalak.
Uczniowie po odbyciu 150 godzin stażu otrzymują wynagrodzenie w kwocie 1800.00zł, zwrot kosztów dojazdu oraz odzież ochronną i roboczą, w skład której wchodzą: buty robocze, kalosze/gumiaki, czapka, 2 koszulki, bluza polarowa, 2 pary spodni oraz fartuch. Oprócz gratyfikacji finansowej uczniowie rozpoczną podróż w dorosłe życie oraz nawiążą cenne relacje zawodowe, które miejmy nadzieję że zaowocują po skończonej szkole.
Uczniowie klasy weterynaryjnej odbywają miesięczny staż w Inspekcji Weterynarii, Zakładzie Higieny Weterynaryjnej- laboratorium, Schronisku dla Zwierząt w Bełchatowie, Przychodniach Weterynaryjnych. Uczniowie klas rolniczych w nowoczesnych i wysoce wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych i ogrodniczych oraz przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-warzywnego. Klasy technikum leśnego realizują staże w indywidualnych przedsiębiorstwach obróbki drewna oraz grupa młodzieży rozpocznie staż w Osadzie Edukacyjnej Koło, gdzie zgłębi tajniki dzikiej przyrody.
Podczas pierwszego dnia uczniowie/ stażyści przeszli instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie wstępne BHP, zostali wyposażeni w odzież ochronną i roboczą, zapoznali się ze swoim miejscem pracy oraz poznali się z opiekunami.
Starostwo Powiatu Piotrkowskiego, Dyrekcja Szkoły oraz Koordynator szkolny projektu życzy wszystkim stażystom sukcesów w zdobywaniu praktycznej wiedzy w miłym i przyjaznym gronie.

Sprawozdanie ze stażu