W ramach projektu pn.”Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim”, uczniowie II klasy Technikum Leśnego w Bujnach odbywają staż w Leśnej Osadzie Edukacyjnej i Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kole. Różnorodność zadań i prac wykonywanych przez uczniów gwarantuje zdobycie doświadczenia zawodowego i cennych umiejętności. Stare porzekadło „przyjemne z pożytecznym” znajduje tu niewątpliwie zastosowanie.

Leśnicy na stażu w Kole