Zwieńczeniem  kilkutygodniowego szkolenia wynikającego z projektu, jaki jest realizowany w Zespole Szkół CKZ w Bujnach, pn:”Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” było przeprowadzenie  certyfikowanego egzaminu VCC. Uczniowie uczęszczający na szkolenie pn „Programy biurowe i obsługa biura” mogli zgłębić tajniki pracy biurowej. Umiejętność obsługi programów biurowych to atut, który pozwoli  naszym uczniom  opanować zakres tematyczny predysponujący do posiadania następujących kompetencji:
  • Wprawne formatowanie i budowanie struktury dokumentu
  • Stosowanie narzędzi ułatwiających i usprawniających proces pracy nad obszernymi dokumentami tekstowymi
  • Sprawne stosownie technik prezentacji i komponowania jej poszczególnych elementów w kontekście danej grupy społecznej
  • Stosowanie animacji i multimedialnych wyróżników, które w sposób charakterystyczny podkreślą przekaz treści, jaka jest adresowana do odbiorców
  • Opanowanie formuł i funkcji usprawniających proces wyliczeniowy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
  • Sposoby i techniki pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

Atutem jest również fakt iż uczniowie naszej szkoły staną się „bardziej atrakcyjni”na rynku pracy po zakończonej edukacji. Ogromne gratulacje dla pierwszych wykwalifikowanych uczniów.

Techniki biurowe niestraszne naszym uczniom