Historia Niepodległej Polski to niezliczone drogi i szlaki -trudne i wyboiste, okupione krwią, wysiłkiem i pracą wielu pokoleń.
Droga, którą 100 lat temu wyruszyliśmy ku Bałtykowi,  była mozolna i pokonywana z wielką determinacją. Dzięki tej drodze ,po utracie Gdańska po   I wojnie światowej, powstał port w Gdyni-wielkie osiągnięcie gospodarcze  II RP.
26.11.2021r. uczniowie klasy I lopw wraz z p. dyrektor  Mirosławą Kaczmarek-Michalak oraz opiekunami: Tomaszem Woźniakiem, Dorotą Szeidl i Edytą Owczarek  uczestniczyli w uroczystości otwarcia ogólnopolskiej wystawy „Droga do morza”.
Wernisaż odbył się na UJK w Piotrkowie Tryb .Uczestniczyli w nim znamienici goście m.in. poseł Antoni Maciarewicz,  rektor do spraw filii UJK w Piotrkowie Tryb. prof. Jerzy Prochowicz,  prezes zarządu fundacji „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” Paweł Zarzycki, dyrektor piotrkowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi Tomasz Trzaskacz, kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym Małgorzata Zawisza, radni Łukasz Janik i Jan Dziemdziora oraz nauczyciele akademiccy i studenci.
Wernisaż rozpoczął się w auli uczelni projekcją filmu pt. „Droga do morza”.
Następnie dokonano uroczystego otwarcia wystawy. Były przemówienia m.in. posła Antoniego Maciarewicza i prof. Jerzego Prochowicza nawiązujące do budowy polskiej państwowości po 1918 roku.
Wystawa ukazuje historię II RP, jej polityczno-gospodarcze aspekty ,w tym budowę portu w Gdyni. Przybliża również wybitne postaci związane z historią Pomorza.
Podkreśla rolę Gdyni w umacnianiu pozycji Polski nad Bałtykiem ,ukazuje udział sektora bankowego ,prywatnego i skarbu państwa w rozwoju Pomorza.
Zawiera unikalne zdjęcia i informacje dotyczące historii Gdyni, tak ważne w procesie edukacji młodego pokolenia.
 W ramach  współpracy naszej  szkoły z UJK, uczniowie  klasy I lopw  pełnili  asystę honorową  uroczystości. Nie zabrakło podniosłej atmosfery, wzruszających chwil, dumy z polskiej historii i munduru  oraz wspólnych zdjęć.
Droga do morza- wystawa na UJK
Tagi: