Uczniowie I klasy branżowej na lekcjach przedsiębiorczości w Akademii Haeringa wzięli udział w ogólnopolskiej lekcji o bankowości spółdzielczej pt.: „Poznajmy się! Nazywam się Bank, Bank Spółdzielczy”, którą poprowadził Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku BPS. Podczas spotkania z Ekspertem uczniowie dowiedzieli się m.in.: na czym polega idea spółdzielczości, czym charakteryzuje się bankowość spółdzielcza w Polsce, kto może zostać właścicielem banku, a także czym różnią się one od banków komercyjnych. Webinar został zrealizowany w ramach Projektu BAKCYL, którego partnerem jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

„Poznajmy się! Nazywam się Bank, Bank Spółdzielczy”.