Uczniowie Zespołu Szkół CKZ w Bujnach uczestniczyli w debacie społecznej na temat „Bezpieczeństwo w sieci – nasza wspólna sprawa”, zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Celem debaty było diagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami mieszkańców, które wymagają podjęcia działań prewencyjnych i profilaktycznych na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Udział w debacie będzie dla nas cenną wskazówką podczas korzystania z Internetu.
Organizatorom debaty serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

„Bezpieczeństwo w sieci – nasza wspólna sprawa”