W sobotę (9.09.23r.) w Moszczenicy, odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Zorganizowało je Starostwo Powiatowe w Piotrkowie, a wsparli: piotrkowska Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, zarząd oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piotrkowie i Rejonowe WOPR w Piotrkowie Trybunalskim, Powiatowe Stowarzyszenie HDK – Krwinka i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi.
W hali sportowej GOKiS ratownicy WOPR oraz instruktorzy i uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach przygotowali pokazy pierwszej pomocy i sprzętu jakim dysponują służby ratownicze oraz oddział przygotowania wojskowego.

Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy