W dniach 12-16 września 2022r.  na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego odbył się „TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH”.

Celem akcji było:
– przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych,
– pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki chorób zakaźnych,
– utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia
W ramach akcji odbył się konkurs na plakat o wyżej podanej tematyce

„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”